Izrada mobilnih aplikacija, namijenjene za iOS, Android i Windows platformu. Nudimo jednostavna i napredna mobilne rješenja za različite potrebe i područja poslovanja.
Našim klijentima nudimo izradu vizualno atraktivnih mobilnih aplikacija za distribuciju krajnim korisnima ili za marketinške svrhe. Izrada mobilnih aplikacija uključuje proces dizajniranja aplikacije, programiranje, implementacija te testiranje i distribuciju u online trgovine. Nudimo izradu aplikacija za iOS, Android i Windows platformu. Koristimo se najnovijim tehnologijama te pokušavamo na što jednostavniji način omogućiti krajnjem korisniku potpuni doživljaj aplikacije. Sve naše aplikacije rađene su po željama i u dogovoru sa klijentima, kako bismo na obostrano zadovoljstvo dobili interaktivne, funkcionalne mobilne aplikacije.

Native Aplikacije

Native aplikacije

Aplikacije čiji je SDK i programski jezik pisan za svaku pojedinu platformu zasebno. Prednost takvih aplikacija je bolja mogućnost povezivanja s funkcionalnostima uređaja te bolje izrada kompleksnijih sustava.

Hibridne aplikacije

o su web aplikacije smještene u web preglednik koji je pisan u nativnom jeziku za pojedinu platformu .Objedinjuju način rada hibridne i web-aplikacije u jedno, te postaju sve popularnije.

Web aplikacije

Pisane su u HTML-u i JavaScript programskom jeziku. Prednost takvih aplikacija je dostupnost putem preglednika mobilnog uređaja, nije potrebna instalacija sa trgovine i aplikacija se pokreće na svim platformama.