IaaS usluga (CDU)  

IAAS USLUGA (CDU)

CDU IaaS usluga oplemenjena je klasična IaaS usluga sa svim infrastrukturnim servisima neophodnim za nesmetano funkcioniranje platforme te je prilagođena za udomljavanje sustava i servisa tijela javnog sektora. Osnovna IaaS usluga je virtualna instanca (VM) te sve neophodno da bi se uspostavio virtualni podatkovni centar u CDU oblaku.

IaaS – infrastruktura kao usluga

CDU – centar dijeljenih usluga

Nudimo uslugu planiranja, podešavanja i održavanja infrastrukture usluge Centra dijeljenih usluga

Prednost korištenja IaaS usluge CDU

Projekti

IaaS usluga je organizirana u projekte koji predstavljaju sigurnosne i resursne kontejnere. Projekt ima slijedeće karakteristike:

Pravo pristupa korisničkih računa za administraciju projekta

Dodijeljene resurse na Infrastrukturi

Katalog servisa koje može koristiti

Mrežni segmenti s predefinirani sigurnosnim pravilima

Svaki korisnik IaaS usluge može imati jedan ili više projekata. Projekt je sigurnosna zona na koju imaju pristup određeni korisnički računi i prijedlog je da se za jedan projekt odredi jedan cjelokupan servis. Na primjer jedan registar je jedan projekt i slično.

Shematski prikaz projekta:

shematski prikaz IaaS

IAAS MREŽNA ARHITEKTURA

Mrežna arhitektura vezana je uz organizaciju projekata. Svaki projekt predstavlja posebni virtualni podatkovni centar s jednim dediciranim virtualnim mrežnim usmjeriteljem (virtualni ruter). Projekti su međusobno mrežno izolirani što osigurava visoku razinu sigurnosti cjelokupne CDU platforme. Servisi udomljeni u različite projekte, međusobno mogu komunicirati isključivo putem regularnog načina komunikacije: internet/Hitronet/GSB ili iznimno, putem internih poveznica koje se uspostavljaju na korisnikov zahtjev.

 
Županijska bolnica Čakovec
Dom zdravlja Čakovec