Glavni izbornik

 

Interaktivna prezentacija napravljena povodom predstavljanja programa manifestacije Porcijunkulovo 2014.

Prezentacija uključuje informacije o službenim stranicama, službenoj aplikaciji te interaktivnu kartu grada Čakovca sa lokacijama na kojima se odvija službeni program manifestacije.